Vi er ikke med!

Må bare si at Team Extreme ikke stiller i FLL i år! :(

onsdag 25. november 2009

PROBLEMSTILLING

Vi i Team Extreme har i vårt teoriprosjekt valgt å fokusere på;

Hvordan skape en effektiv og sikker transport fra Hadeland og inn til Oslo (utkantstrøk – byer), samtidig som vi har ivaretar et miljøfokus med tanke på en grønn fremtid?
Forskningsprosjekt har dreid seg om bruk av biodrivstoff, og bruk av intelligente transportsystemer, såkalt ITS, for å ivareta framtidas krav om effektiv, sikker og miljøvennlig transport. Inspirasjonen hentet vi fra hverdagen vår. Det er mange som kjører mellom Hadeland og Oslo. Tenkte at dette er en problemstilling vi gutta i Team Extreme kan prøve å forske på. Vi har intervjuet en professor i fornybar energi, smart IBM ansatt, smarte lokale bio-eksperter og vært på bio-besøk.

Vi har også forsket på hva effekten vil bli dersom vi blir flinkere til samkjøring, bruk av biogass kontra bensin, varsel på GPS/SMS, redusert fart og innføre rushtrafikk avgift. ITS som hjelpemiddel mellom Hadeland og Oslo vil være extremt smart. Bare i CO2 vil vi reduserer utslippet med 17 131 tonn og spare over 20 millioner kroner for de tiltakene vi har forsket på.
”Smart Move”, ikke sant!?

NB! FÅR DESSVERRE IKKE INN TABELLEN PÅ FORSKNINGEN VÅRES!
For å informere om vårt teoriprosjekt så har vi presentert teorien og forskningen våres for venner, familie, bekjente, presse med mer. Vi har sendt ut over 150 mail for å holde folk informert om hva vi har jobbet med under disse månedene. Det har vært utrolig lærerikt å jobbe med ”Smart Move”. Vi mener vi har funnet flere gode tiltak for få en mer effektiv og sikrere hverdag med klimavennlig profil mellom Hadeland og Oslo (utkantstrøk – byer).

Sats på intelligente transportsystemer med klimavennlig profil!
- Det øker effektiviteten, bedrer framkommeligheten, øker sikkerheten og ivaretar miljøet!//Fredrik

Ingen kommentarer: