Vi er ikke med!

Må bare si at Team Extreme ikke stiller i FLL i år! :(

torsdag 5. november 2009

Kildehenvisning


KILDER;

  • Norsk Bioenergiforening (Energigården)
  • Norsk forskningsråd (Smart-trans og ITS)
  • Avisen "Bioenergi - grønnere fremtid"
  • Div. fra Samferdselsdepartementet
  • Div. artikler fra Aftenposten
  • "Transport og transportutfordringer" fra Handelshøyskolen i Bodø
  • ”IKT-systemoversikt for transport” – Transportbedriftenes Landsforening, en rapport
  • ARKTRANS-prosjektet fra Transportforum
  • Artikler fra SINTEF, Trondheim vedr. "Teknologi og samfunn
  • Tollpost - Globe, Drammen.
  • Erling Holden, ”Transport og miljø og sånt..”, forskning.no + intervju vi har gjort selv
  • Gunnar Johansson, IBM, ensmartareplanet.se + intervju vi har gjort selv
  • Lars Erik Mathisen, artikkel avisen Hadeland + intervju vi har gjort selv
  • Espen Ramsbacher, IBM
  • Helge Midttun, BIOREG Hadeland
  • Energigården, ved Erik Eid Hohle og Lars Løken Granlund
  • Youtube
  • FLL

//Fredrik

Ingen kommentarer: