Vi er ikke med!

Må bare si at Team Extreme ikke stiller i FLL i år! :(

torsdag 5. november 2009

Kildehenvisning


KILDER;

 • Norsk Bioenergiforening (Energigården)
 • Norsk forskningsråd (Smart-trans og ITS)
 • Avisen "Bioenergi - grønnere fremtid"
 • Div. fra Samferdselsdepartementet
 • Div. artikler fra Aftenposten
 • "Transport og transportutfordringer" fra Handelshøyskolen i Bodø
 • ”IKT-systemoversikt for transport” – Transportbedriftenes Landsforening, en rapport
 • ARKTRANS-prosjektet fra Transportforum
 • Artikler fra SINTEF, Trondheim vedr. "Teknologi og samfunn
 • Tollpost - Globe, Drammen.
 • Erling Holden, ”Transport og miljø og sånt..”, forskning.no + intervju vi har gjort selv
 • Gunnar Johansson, IBM, ensmartareplanet.se + intervju vi har gjort selv
 • Lars Erik Mathisen, artikkel avisen Hadeland + intervju vi har gjort selv
 • Espen Ramsbacher, IBM
 • Helge Midttun, BIOREG Hadeland
 • Energigården, ved Erik Eid Hohle og Lars Løken Granlund
 • Youtube
 • FLL

//Fredrik

Ingen kommentarer: