Vi er ikke med!

Må bare si at Team Extreme ikke stiller i FLL i år! :(

torsdag 5. november 2009

Problemstilling

Hvordan kan vi skape en effektiv og sikker transport av mennesker fra utkantstrøkene og inn til byene, ved samtidig ivareta klimautfordringene?

Vi i Team Extreme har sett nærmere på denne "BY OG LAND" problemstillingen. Ettersom vi bor på Hadeland og mange pendler til jobb i Oslo området, så har vi kommet med flere gode løsninger. Mennesker forflytter seg inn og ut av byer hver dag, og vi må begynne å ta et grep på hva vi kan gjøre med utfordringen også pga klimahensyn.

Team Extreme vil presentere smarte transportløsninger på det sentrale Østlandet, med Oslo som hovedsentrum. Vi vil også gi en løsning på smart transport i utkantområdene, med hovedfokus på Hadeland, her vi bor.

Forskningsprosjektet våres har dreid seg om bruk av biodrivstoff og bruk av intelligente transportløsninger for å ivareta framtidas krav om en effektiv, sikker og miljøvennlig transportbransje. Vi har intervjuet flere personer med alt fra "bredde" erfaring på "Smart transportation" til lokale og smarte bioeksperter. Vi har vært på bio-besøk på Energigården i Røykenvik og lært ekstremt mye smart.

De viktigste biodrivstoff typene som produseres av biologisk materiale;

  • Biodiesel
  • Bioetanol

  • Biogass/biometan

  • Biohydrogen

Miljøvennlig transport må planlegges og organiseres for at det skal fungere på en optimal måte. Effektivitet og sikkerhet er viktig, samt at det skal være miljøvennlig, mener vi "grønne" gutta i Team Extreme.

ITS -Intelligente transportsystemer. Betegnelsen på bruk av informasjon og kommunikasjonsteknologi i transportsektoren.

ITS vil gi økt sikkerhet, miljøvennlighet og effektivitet innen transport.

Klimaveien - er en ekstremt smart lokal løsning. Med fokus på; Miljøvennlig og økonomisk kjøring, bruk av biodrivstoff, bedret kollektivtransport tilbud, bedre trafikkflyt, godt utbygde ITS - systemer, miljøvennlig gatelys (øker sikkerheten og reduserer strømforbruket med 70 %

Biodrevne ekspressbusser er den mest fleksible, energisparende og billigste transportformen - Ekstremt smart move, synes vi.

Bil-tog er en annen smart løsning. Da kan de biodrevne bilene kjøres inn på togstasjonen f.eks på Gran og slippes av i Oslo. Samtidig så kan folk jobbe på nettet den "drøye" timen togturen tar inn til Oslo. Det er effektivt, sikkerheten er stor og klima blir i varetatt.

ITS sørger for bedre koordinering av transporten i Oslo og rushtrafikkavgiften kan skjerpe folk til å kjøre flere i en bil. De har gjort dette i Stockholm med stor suksess i følge rapporter vi har lest og informasjon vi har fått gjennom Gunnar Johansson, IBM.

Innfartsparkering i utkanten av Oslo til de biodrevne bilene fra Hadeland og andre utkantstrøk. Derfra kan det gå biodrevne busser med passasjerere inn til sentrum. Dette vil også beboerne i drabantbyene ha stor nytte av. Dette er en trygg og effektiv måte å komme seg inn til bykjernen. ITS kreves for at det skal bli en god organisering av trafikken.

Elektronisk overvåkningsystemer bidrar til effektivitet og sikkerhet

Det er ikke bare kjøring til og fra Hadeland - Oslo som vi må bli bedre på.

Vi som bor på Hadeland; Kan bidra med å samkjøre til aktiviteter i fritida, slutte å kjøre unga til skolen, flinkere til å bruke videokonferanser og internett som kommunikasjonsform
(istedenfor å reise med bil på møter både lokalt og inn til Oslo).
Bruke av biodrevne skolebusser og flere biodrevne biler på landsbygda - Det er også et Smart Move!

Team Extreme mener vi må satse på Intelligente transportsystemer med klimavennlig profil. Det øker effektiviteten, bedrer fremkommeligheten, øker sikkerheten og ivaretar miljøet!

Ekstemt Smart Move, mener vi!!

//Fredrik

1 kommentar:

Anonym sa...

Hei. Dette er bra.Lærer masse ved å lese bloggen deres.Lykke til!